I forsvaret

Livgardens kaserne i Høvelte

Rundt om på kaserneområdet er opstillet vare- og drikkeautomater med kort- og SMS betalingssystem, som benyttes af stampersonale og værnepligtige soldater.

Vending CAT giver alle muligheden for at handle, når lysten og ikke mindst muligheden er til stede uden afhængighed af mønter i lommen.

Høvelte kaserne

Høvelte kaserne

Høvelte kaserne

Høvelte kaserne